Przygotowanie do zabiegu

Opis przygotowania do zabiegu

 

1 Dziecko:

I  Prosimy o wykonanie badań analitycznych: (trzeba być na czczo)

 

 1. Morfologia
 2. Grupa krwi – respektowany jest oryginalny wynik badania, informacje na temat grupy krwi zawarte w szpitalnych kartach informacyjnych nie są akceptowane).
 3. APTT
 4. INR

 

II  Prosimy o uzyskanie orzeczeń:

 

 • Z wynikami wykonanych powyżej badań pacjent powinien zgłosić się do lekarza   rodzinnego lub pediatry w celu uzyskania orzeczenia o stanie zdrowia (kwalifikacji  do zabiegu w znieczuleniu ogólnym)

 

 • Pacjent leczony w poradni specjalistycznej (endokrynologicznej, diabetologicznej, kardiologicznej, innej)  orzeczenie z kwalifikacją do zabiegu operacyjnego w   znieczuleniu ogólnym / miejscowym / przewodowym od danego specjalisty.

III  Rodzic powinien posiadać:

 

 • Dowód osobisty
 • Leki, które dziecko zażywa na stałe (leki z grupy zmiejszającej krzepliwość krwi – np. Acard, Aspiryna, Polocard powinny być odstawione  na 1 tydzień przed    zabiegiem – po konsultacji z lekarzem prowadzącym)
 • Pidżamę (najlepiej 2 sztuki) i szlafrok, pantofle, przybory toaletowe, ręcznik
 • Poświadczenie szczepień przeciw żółtaczce, lub wynik badania krwi na HBS

(ważny 3tygodnie), ewentualnie wynik badania krwi na anty-HB oraz ww.  orzeczenia lekarskie.

 

Uwaga: Poświadczenie szczepienia przeciw żółtaczce również na podstawie wpisu do      książeczki zdrowia dziecka.

 

IV Przygotowanie do zabiegu:

 

 • Dzień przed zabiegiem – lekka kolacja, ewentualnie zażyć leki własne wg uzgodnienia z lekarzem prowadzącym
 • W dniu zabiegu (jeśli zabieg operacyjny w godzinach popołudniowych) – lekkie śniadanie, ewentualnie zażyć własne leki wg uzgodnienia z lekarzem   prowadzącym
 • Prosimy o zgłoszenie się na zabieg z niepomalowaną płytką paznokcia
 • Prosimy o ściągnięcie biżuterii przed zabiegiem

 

Należy nie jeść i nie pić 6 godzin przed wyznaczoną godziną zabiegu

 

V W placówce medycznej:

 

 • Prosimy o przygotowanie wszystkich zgromadzonych dotychczas dokumentów
 • Należy zgłosić się do rejestracji gdzie otrzymają Państwo niezbędne     formularze
 • Następnie trafią Państwo na oddział, gdzie pielęgniarka wskaże salę, w której

będą Państwo leżeć

 

Prosimy o wypełnienie niezbędnych dokumentów – dają one Państwu informację  o stanie zdrowia dziecka. Jeśli mieliby Państwo problem z ich wypełnieniem, prosimy poprosić o pomoc pielęgniarkę lub lekarza.

 

 

 

 1. Dorosły
  1.  Prosimy o wykonanie badań analitycznych: (trzeba być na czczo)
  1. Morfologia
  2. Grupa krwi – oryginalny dokument badania grupowego krwi , informacje na temat grupy krwi zawarte w   szpitalnych kartach informacyjnych nie są akceptowane)
  1. APTT
  2. NA, K
  3. EKG ( po 40 r.ż. )
  4. RTG płuc ( do 0,5 roku przed zabiegiem )

 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZASTOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ!

 

 

II  Prosimy o uzyskanie orzeczeń:

 

 • Z wynikami wykonanych powyżej badań ( około 2 – 3 dni po wykonaniu badań Analitycznych – odebrać wyniki w tutejszej placówce )  pacjent powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego  w celu uzyskania orzeczenia o stanie zdrowia (kwalifikacji do zabiegu w znieczuleniu ogólnym)

 

 • Pacjent leczony w poradni specjalistycznej (endokrynologicznej, diabetologicznej, kardiologicznej, innej)  orzeczenie z kwalifikacją do zabiegu operacyjnego w   znieczuleniu ogólnym / miejscowym / przewodowym od danego specjalisty.

 

III  Pacjent powinien posiadać:

 

 • Dowód osobisty
 • Leki, które dziecko zażywa na stałe (leki z grupy zmiejszającej krzepliwość krwi – np. Acard, Aspiryna, Polocard powinny być odstawione  na 1 tydzień przed    zabiegiem – po konsultacji z lekarzem prowadzącym) • Pidżamę i szlafrok, pantofle, przybory toaletowe, ręcznik
 • Poświadczenie szczepień przeciw żółtaczce, lub wynik badania krwi na HBS (ważny 3tygodnie), ewentualnie wynik badania krwi na anty-HB oraz ww.

orzeczenia lekarskie

IV Przygotowanie do zabiegu:

 

 • Dzień przed zabiegiem – lekka kolacja, ewentualnie zażyć leki własne wg uzgodnienia z lekarzem prowadzącym
 • W dniu zabiegu (jeśli zabieg operacyjny w godzinach popołudniowych) – lekkie śniadanie, ewentualnie zażyć własne leki wg uzgodnienia z lekarzem   prowadzącym

Prosimy o:

 • Wykonanie kąpieli całego ciała bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym.
 • Usunięcie owłosienia z okolic miejsca operowanego, należy to wykonać bezpośrednio przed operacją ( ok. 2 – 3 godziny )
 • Zgłoszenie się na zabieg z niepomalowaną płytką paznokcia
 • Ściągnięcie biżuterii przed zabiegiem
 • Zgłoszenie się na zabieg bez makijażu
 • Wyjęcie ruchomych protez zębowych

 

Należy nie jeść i nie pić 6 godzin przed wyznaczoną godziną zabiegu

 

V W placówce medycznej:

 

 • Prosimy o przygotowanie wszystkich zgromadzonych dotychczas dokumentów
 • Należy zgłosić się do rejestracji gdzie otrzymają Państwo niezbędne     formularze
 • Następnie trafią Państwo na oddział, gdzie pielęgniarka wskaże salę, w której

będą Państwo leżeć

 

Prosimy o wypełnienie niezbędnych dokumentów – dają one Państwu informację  o stanie zdrowia. Jeśli mieliby Państwo problem z ich wypełnieniem, prosimy poprosić o pomoc pielęgniarkę lub lekarza.