Tytuł Slidera

Tytuł Slidera

Tytuł Slidera

Tytuł Slidera

O mnie

Jestem absolwentem Collegium Medicum UJ. Studia skończyłem w roku 2006. Praktycznie całe swoje życie zawodowe związałem ze Szpitalem Specjalistycznym im. Żeromskiego w Krakowie. Tam też odbyłem specjalizacje z otolaryngologii w trybie rezydentury. Egzamin specjalizacyjny zdałem w 2014. Cały czas doskonale swoje umiejętności na kursach i zjazdach w kraju i zagranicą. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Oferuje kompetentne i rzeczowe podejście do Pacjentów  w każdym wieku,  pełny zakres konsultacji laryngologicznych wykonywanych nowoczesnymi narzędziami (endoskopowo), zgodny z aktualną wiedzą medyczną, a także szeroki wachlarz zabiegów laryngologicznych.