Operacje endoskopowe zatok

Operacje endoskopowe zatok – FESS – grupa zabiegów przeprowadzanych w przypadku przewlekłego zapalenia zatok. Celem operacji jest wewnątrznosowe odtworzenie prawidłowych stosunków anatomicznych i usunięcie tkanek zapalnych. Zabieg odbywa się wewnątrznosowo przy użyciu kamery i mikronarzędzi. Czas trwania operacji jest różny i zależy od zaawansowania klinicznego. Rekonwalescencja trwa co najmniej 2 tygodnie i wymaga w tym czasie wizyt kontrolnych. Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym.